top of page

אודות ביקורות הספרים

ספרים חדשים לקוראים צעירים נשלחים דרך שגרה לאתר הַמִּפְרָשׂ מרוב המו"לים והוצאות הספרים המוציאים לאור ספרות ילדים ונוער. בדרך כלל מגיעים אלינו ספרים המתאימים לפעוטות מגיל שנה, לילדי גן, לתלמידי בתי הספר היסודיים ולנוער צעיר עד גיל 14.


כל הספרים החדשים שמגיעים לאתר הַמִּפְרָשׂ זוכים לאזכור; על חלקם נכתבות ביקורות מפורטות, אחרים נסקרים בקצרה, ורבים מאלה ומאלה – ותיקים וחדשים - מופיעים בתוך ביקורות לספרים אחרים תחת הכותרת "ספרים מאותו מדף". 

אזור ספרים כולל שלושה מדורים: "ספרים חדשים", "מאגר הביקורות", "הגיעו למערכת".

 

במדור ספרים חדשים מופיעים בכל עת 12 הספרים האחרונים שהגיעו לאתר – כל אחד מהם לצד ביקורת מפורטת. כל ספר והביקורת עליו שוהים במדור זה שבועות אחדים, ולאחר מכן מצורפים למדור "מאגר הביקורות".

 

במדור מאגר הביקורות מופיעים מאות הספרים שנכתבו עליהם ביקורות מפורטות.

בכל דף ביקורת מופיעים רכיבים אלה: שם הספר ותמונת הכריכה, פרטים ביבליוגרפיים, (כותב/ת, מאייר/ת, מתרגם/ת, מו"ל, סדרה, שנת הוצאה, מס' עמודים, קבוצת גיל, מנוקד/לא מנוקד) וכן הז'אנר והנושא, שורות מהספר, תקציר, התבוננות בהיבטים הספרותיים, הלשוניים, הפואטיים, החברתיים וההקשריים של הספר, והפניה ל"ספרים מאותו מדף" – המלצות על ספרים שיש להם זיקה לספר שבמרכז הביקורת.

כל הביקורות באתר נכתבו על שולחן הכתיבה של נירה לוין. כל הביקורות שנכתבו בשני העשורים האחרונים עד שאתר הַמִּפְרָשׂ עלה לרשת – פורסמו בראשונה באתר דףדף לספרות ילדים, ועתה מצאו את ביתן החדש, הקבוע.

במדור הגיעו למערכת תמצאו את שמות הספרים שלא נכתבו עליהם ביקורות מפורטות וכל אחד מהם מלווה בסקירה קצרה.

 

באזור ספרים מצוי גם מנגנון החיפוש המתקדם. תוכלו לאתר בו כל ספר המצוי באתר הַמִּפְרָשׂ, לפי סופר/ת, מאייר/ת, מתרגם/ת, הוצאה, סדרה, נושא, סוגה ספרותית וגיל הקוראים. 

 

שמירה על הגינות באתר:

כדי לאפשר לכל ספר חדש היוצא לחנויות לפלס את דרכו אל הקוראים ללא פגיעה בסיכוייו להצליח בשוק - לא מופיעות באתר ביקורות שליליות. 

bottom of page