top of page

על פרשת דרכים

אחד העם

מאת:

איורים:

תרגום:

יודישער פערלאג

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

תר"ץ 1930

שנה:

א-ד.כריכה קשה.

תיאור:

היסטוריה ארץ ישראל

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

קובץ מאמרים של אחד העם

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page