top of page

ספר צאינה וראינה

רבי יעקב בן רבי יצחק רבינו מיאנוב

מאת:

איורים:

תרגום:

מכון מאור

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1975

שנה:

ההדיר משה מנחם קוזק. 358 עמ'.

תיאור:

דתות

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

הילקוט "צאינה ןראינה", נתחבר בראשית המאה הי"ז, והוא כולל מדרשים ופירושים לפרשיות התורה, להפטרות, ולחמש המגילות.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page