top of page

ספר אוצר הגדולים אלופי יעקב

נפתלי יעקב כהן

מאת:

איורים:

תרגום:

חמו"ל

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

1970-1967

שנה:

א-ט. כריכה קשה.

תיאור:

יהדות

נושא ראשי:

ביוגרפיות

נושא משני:

אודות הספר:

תולדות גדולי ישראל מתקופת הגאונים הראשונים משנת ד"א ש"נ חתימת התלמוד ע"י רבנן סבוראי, עד ה"א ש"נ אחר חיבור השולחן ערוך והגהותיו.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page