top of page

מסד למדינת ישראל

ליאונרד שטיין

מאת:

איורים:

חיים גליקשטיין

תרגום:

שוקן

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

1962

שנה:

566 עמ'. כריכה קשה.

תיאור:

היסטוריה ארץ ישראל

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

תולדותיה של הצהרת בלפור עד תחילת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל. כולל פרק מקדים על מדינות אירופה ושאלת ארץ-ישראל במאה התשע-עשרה.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page