top of page

מדיניות החוץ האמריקנית

הנרי א. קיסינג'ר

מאת:

איורים:

אהרון אמיר

תרגום:

עם עובד [ספרית אפקים]

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1974

שנה:

עיקרי תפיסותיו המדיניות של הנרי קיסינג'ר. 218 ע'. כריכה רכה.

תיאור:

היסטוריה כללית

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page