top of page

כתבי אלפונס דודא - מכתבים מן הטחנה

אלפונס דודא

מאת:

איורים:

ש. אליצור [מצרפתית]

תרגום:

כרמי את שות'

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1959

שנה:

סיפורים. 297 עמ'. כריכה קשה.

תיאור:

סיפורת

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

סיפוריו של אלפונס דודא מחולקים בספר לשני שערים. הראשון - "מכתבים מן הטחנה" ובו הסיפורים: חנוכת הבית, עזו של מר סגואן, פרדת האפיפיור, הגעגועים לקסרקטין, סעודת חג המולד, ועוד. השני - "ספורי שני בשבת" ובו הסיפורים: בשלש מאות אלף פרנקים, מרק בגבינה, הספר האחרון, בית למכירה, המרגל הקטן, ועוד. בספר שער נוסף: "כתבי אלכסנדר דיומא (הבן)" ובו היצירה "האשה עם הקמליות" - פרט זה אינו מוזכר על כריכת הספר.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page