top of page

ילדי השואה

אליעזר ירושלמי

מאת:

איורים:

תרגום:

יובל

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1963

שנה:

169 עמ'. כריכה קשה.

תיאור:

שואה

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

סיפוריהם של ילדים בימי השואה. המחבר, שניהל את בית הספר בגטו שאבלי, מביא כאן אירועים שחווה, שהיה עד להם או שסופר לו אודותם: אקציית הילדים בשאבלי, משה'לי, ילדה הצילה את משפחתה, שלמה'לי פאלק, מאיר'ל, מרוץ עם המוות, ילדי הצילו חיי, במה אמא לא היתה טובה?, את האם שילח ואת הבנים לקח, לא עמדה לו זריזותו, יהודה'לי אולשוואנג, רבת-בנים אומללה, כנר הגיטו, ידיד הילדים, הוא היה בעל מום, נחמה, דיטה ילדת המנזר, עוד לא פסו מחנכות בארצנו, מעשה בתינוק שנישבה, סדר פסח שהושבת, מחנה הילדים בפולנגן, מרוסקה, האנטישמית, רגלים, ידים, אם הבנים שמחה. דברי מבוא מאת הפרופ' אריה טרקטובר. הכתבים הובאו לדפוס מתוך עזבון המחבר ע"י אלמנתו שרה ירושלמי ונערכו ע"י ש. שלום.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page