top of page

זכרונות של ועד העיר ליהודי יפו

הלל בן מנחם הכהן

מאת:

איורים:

תרגום:

ועד העיר ליהודי יפו

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

1918?

שנה:

מחברת ראשונה, 39 עמ'

תיאור:

ארץ ישראל

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

ועד העיר ליהודי יפו החליט לפרסם את הארועים הראויים להשאר לזכרון, במחברות מיוחדות, המחברת הנוכחית מתארת את החומר של הועד בין חדשים כסליו-אדר תרע"ה

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page