top of page

המלך ישן ארבע פעמים ביום

בנימין תמוז

מאת:

דני קרמן

איורים:

תרגום:

עם עובד [דן חסכן]

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1978

שנה:

92 ע'

תיאור:

נוער

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page