top of page

אפיקים בנגב

נלסון גליק

מאת:

איורים:

צבי ברמאיר

תרגום:

הקיבוץ המאוחד

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1960

שנה:

עורך: שמואל אברמסקי. 229 עמ'. כריכה קשה

תיאור:

ארץ ישראל

נושא ראשי:

ארכיאולוגיה

נושא משני:

אודות הספר:

הספר מבוסס על מחקר ארכיאולוגי מקיף, ומתאר את אלפי שנות הנגב על תקופותיו השונות - תקופות של פריחה ציוויליזאציונית ותקופות של שממון. לא כולל המשלוח. : : .

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page