top of page

אביב שנות

עמיה ליבליך

מאת:

יוני בן שלום [עטיפה]

איורים:

תרגום:

שוקן

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1987

שנה:

365 עמ'. כריכה קשה

תיאור:

פסיכולוגיה

נושא ראשי:

צבא

נושא משני:

אודות הספר:

מחקר נראטיבי על השפעת השירות הצבאי על צעירים ישראלים. חלקו הראשון כולל את סיפוריהם ותיאוריהם של חיילים על חוויות שירותם הצבאי, חלקו השני כולל ניתוח של המחברת על השינויים האישיותיים שעוברים החיילים בעקבות השירות. :

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page