top of page

אבות ובנים בכתבי הקודש

יצחק גרשטנקורן

מאת:

איורים:

תרגום:

מוסד הרב קוק

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

1948

שנה:

כריכה קשה

תיאור:

יהדות

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

ספרו של 'מיסד בני ברק ונשיאה': בית מדרשן של שם ועבר, נח ואברהם, נסיון העקדה, יצחק וישמעאל, משה ובניו, בני עלי, דוד ואבשלום בנו, מנשה בן חזקיה ועוד. לא כולל המשלוח. :

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page