top of page

תחביר העברית החדשה

עוזי אורנן

מאת:

איורים:

תרגום:

אקדמון

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1966

שנה:

ערכנ לפי הרצאות: שושנה ביטרמן. 100 ע'

תיאור:

לשון

נושא ראשי:

לימוד

נושא משני:

אודות הספר:

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page