top of page

שומרים לבוקר

דוד כהן

מאת:

משה רביב

איורים:

תרגום:

הקיבוץ המאוחד

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

1963

שנה:

כריכה קשה, 158 עמ'.

תיאור:

אגדות

נושא ראשי:

יהדות

נושא משני:

אודות הספר:

אגדות וסיפורים: ואהבתם את הגר, ספינת האוויר אשר לשלמה, נצר הקנאים, חרוביו של שמעון בר יוחאי, הכנרת המתוקה, שירת החלוצים, אגדת הל"ה, בהיכלו של משיח, דמעת היתום, התפילה שעלתה וכו'.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page