top of page

מולדת המוות יפה

חנן חבר

מאת:

איורים:

תרגום:

עם עובד

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

2004

שנה:

213 עמ'. כריכה רכה

תיאור:

ספרות

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

בספרו מולדת המוות יפה פורש חנן חבר סדרה של מפגשים מפתיעים עם שירתו של אורי צבי גרינברג ועם נוכחותה רבת הפנים על קו התפר בין הפוליטי לבין האסתטי. קריאות השירים המוצעות בספר חושפות איך מתוך נקודת המבט הפשיסטית הרדיקלית שלו העמיד גרינברג מפעל שירי מדהים בהיקפו ובאיכותו, ואיך דווקא מן השוליים הרדיקליים הימניים של התרבות העברית הוא פיתח עמדה רבת עוצמה שייצגה והכילה בתוכה את ההוויה הטוטלית של הקיום היהודי המודרני. הספר מתחקה אחר עמדתו של גרינברג לנוכח הדמות של המשורר הלאומי, היחסים המורכבים בין שירתו לפובליציסטיקה שלו, התשתית הפואטית של שירתו הפוליטית החריפה ביותר בספר הקטרוג והאמונה, הקינה הרדיקלית, הקינה הרדיקלית שלו על השמדת יהודי אירופה, יחסו האמביוולנטי להקמת מדינת ישראל והדינאמיקה הספרותית והתרבותית של יחסיו עם זאב ז'בוטינסקי ודוד בן גוריון.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page