top of page

מגן וקשת

מערכת 'מערכות'

מאת:

איורים:

תרגום:

הועד הארצי למען החייל היהודי

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

1945

שנה:

375 עמ'. כריכה קשה.

תיאור:

ספרות

נושא ראשי:

צבא

נושא משני:

אודות הספר:

ילקוט עתים לאיש צבא עברי. קובץ פרקי ספרות, היסטוריה ועניני השעה שיצא לאור עם סיום מלחמת העולם השניה למען החיילים היהודים המשרתים בצבא הבריטי. הספר מסודר לפי חודשי השנה כאשר בכל חודש נזכרים מאורעות חשובים מתולדות ישראל ומתולדות הישוב והתנועה הציונית.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page