top of page

מגילת מלחמת בני אור בבני חושך

יגאל ידין [עורך]

מאת:

איורים:

תרגום:

מוסד ביאליק

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1954

שנה:

ממגילות מדבר יהודה. 397 עמ'. כריכה קשה

תיאור:

היסטריה עתיקה

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

הספר מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון מתמקד המחבר בנושאים השונים הנדונים במגילה, והוא מנתח ומשווה אותם למקורות אחרים מן הספרות המקראית, מספרות חז"ל ומספרות כת מדבר יהודה. בחלק השני מובא נוסח המגילה עם הקדמה, הצעות להשלמה והערות.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page