top of page

הפועל העברי והסתדרותו

דוד בן גוריון

מאת:

איורים:

תרגום:

ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1964

שנה:

569 עמ'. כריכה קשה.

תיאור:

היסטוריה ארץ ישראל

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

מבחר דברי דוד בן גוריון על ההסתדרות: הפקידות והפועלים, לסידור פועלי המושבות, היעוד החלוצי של פועלי החרושת, התפקיד המשקי של ההסתדרות הכללית, עבודה עברית, חוזי עבודה וקרן שביתה, חוקת הגנת הנוער העובד, ביובלה של דגניה, ועוד.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page