top of page

המלך מתיא באי השומם

יאנוש קורצ'אק [קארטשאק]

מאת:

שלמה כהן

איורים:

יוסף ליכטנבום

תרגום:

נ. טברסקי

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1945

שנה:

המשכו של הסיפור המלך מתיא הראשון. 243 עמ'. כריכה קשה

תיאור:

נוער

נושא ראשי:

נושא משני:

אודות הספר:

עקב תככי המבוגרים הודח מתיא מכסאו אף נדון למיתה, אשר הוחלפה ברגע האחרון למאסר עולם על אי בודד. על ימי מאסרו, נסיונותיו לברוח, על ידידים שנבחנו בעת צרה ונמצאו נאמנים, על אלה שלחמו בו ועל אלה שאהבוהו - על כל אלה מסופר כאן באותה רוח ובאותו אופן שסופרו הדברים הקודמים בספר הקודם.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page