top of page

היסטוריה צבאית של ארץ ישראל בימי המקרא [קיים

יעקב ליוור [עריכה]

מאת:

איורים:

תרגום:

משרד הביטחון

הוצאה:

סדרה:

עברית

שפת המקור:

1964

שנה:

שלושים ושניים מאמרים על ההיסטוריה הצבאית בארץ ישראל בימי המקרא. 490 ע'. כריכה קשה.

תיאור:

צבא

נושא ראשי:

דתות

נושא משני:

אודות הספר:

בספר זה נעשה נסיון להעלות לפני הקורא תמונה כוללת של ההיסטוריה הצבאית של ארץ ישראל בימי המקרא; וכמו כן להביא לפניו דיון מפורט יותר על כמה מן החשובות שבמערכות המלחמה, שהתנהלו בארץ ישראל בימי המקרא, ועל עניינים שונים שבתחום אומנות המלחמה באותה תקופה. . מחיר: 55 ש"ח לא כולל המשלוח. : : .

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page