top of page

בנימין גולדברג

יצחק לייב גולדברג

מאת:

איורים:

תרגום:

המשפחה

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

1932

שנה:

140 עמ', כריכה קשה

תיאור:

ביוגרפיות

נושא ראשי:

ארץ ישראל

נושא משני:

אודות הספר:

ספר זכרון לבן המחבר, שנהרג בפרעות תרפ"ט. י. ל. גולדברג (1935-1860), יליד וילנה, היה חבר באגודת חובבי ציון ומראשוני התנועה הציונית, ציר לקונגרסים ומידידיו של הרצל. איש עסקים מצליח היה, ובבעלותו מאות דונמים של קרקע בארץ ישראל. ("פרדס גולדברג", שעליו בנויות כיום כמה משכונותיה של רמת גן, בהן תל בנימין, על שם בנו שנהרג במאורעות שנת 1929; כן רכש בכספו את אחוזת הלורד גריי היל שעל הר-הצופים בירושלים, שם הוקמה האוניברסיטה העברית). ב-1896 היה גולדברג בין מייסדי חברת "אחיאסף", שפירסמה את "לוח אחיאסף" ואת הירחון "השילוח", וכן נמנה עם מייסדי השבועון "הדור" והיומון "היום". בין המשתתפים: ז. שניאור, י. ד. ברקוביץ, אביגדור המאירי, מ. גנסין, יעקב פיכמן, א. ז. רבינוביץ ועוד.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page