top of page

אנשי העליה השניה - אלבום

צבי ליברמן [צבי לבנה] - עריכה

מאת:

איורים:

תרגום:

תרבות וחינוך

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

1967

שנה:

367 עמ'. כריכה קשה

תיאור:

היסטוריה ארץ ישראל

נושא ראשי:

ביוגרפיות

נושא משני:

אודות הספר:

אחד הפרוייקטים השאפתניים ביותר שנעשו באמצע שנות הששים: מפקד של כל אנשי העליה השניה. כיוון שעד אז לא היה רישום מסודר של אנשי העליה, יצאו עורכי המפקד לחפש את העולים בעזרת רשימות בארכיון העבודה, המרכז החקלאי, השומר, הסתדרות המורים, לשכות המס ועוד. יסוד להכנת האלבום שימשו שאלונים אישיים שנשלחו לאנשי העליה השניה. כל עולה מופיע עם תמונתו ומעט פרטים ביוגרפיים. סך הכול נאספו נתונים על 3500 איש.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page