top of page

?Size: the Ultimate Educational Issue

Editors: R.T. Cienkus + B.M. Berlin

מאת:

איורים:

תרגום:

SAGE Urban Soiety

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

1989

שנה:

Volume 21, no. 2. Paperback. 233 pages

תיאור:

חינוך

נושא ראשי:

כלכלה וניהול

נושא משני:

אודות הספר:

עשרה מאמרים על שאלת הגודל של בית הספר והשפעותיה על התלמידים והחינוך.

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page