top of page

"האדם החדש" של המהפכה הציונית

רינה פלד

מאת:

איורים:

תרגום:

עם עובד

הוצאה:

סדרה:

שפת המקור:

2002

שנה:

297 עמ'. כריכה רכה

תיאור:

סוציולוגיה

נושא ראשי:

תיאטרון

נושא משני:

אודות הספר:

השומר הצעיר ושורשיו האירופיים. הציונות – תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי – היתה גם מהפכה חברתית-תרבותית שביקשה לחולל מהפך בזהות היהודית; בצד השאיפה לחידוש הריבונות היהודית פעל גם הרצון לכונן "אדם חדש", "עברי חדש" ו"יהודי חדש" כאנטי-תיזה לטיפוס היהודי הגלותי. מבחינה זו ומבחינות רבות אחרות, על אף ייחודה – ככל מהפכה לאומית – הציונות משתלבת במסגרת השיח האירופי המודרניסטי של שלהי המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשירית. לא כולל המשלוח. : : .

לביקורת הספר במאגר הביקורות

הקטלוג מוצג באתר המפרש באדיבות איתמר לוי

bottom of page